Mức phí xử lý nước thải xả vào hệ thống thoát nước...

Mức phí xử lý nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị theo quy định hiện hành

619

Bạn đang tìm hiểu về mức phí xử lý nước thải vào hệ thống thoát nước được tính như thế nào ? dựa theo quy chuẩn kỹ thuật nào? mức phí xả thải này áp dụng cho những đối tượng nào ? bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề.

Những quy chuẩn kỹ thuật xả thải vào hệ thống thoát nước đô thị

Xem thêm một số những quy định về xử lý nước thải và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức thì chúng ta cũng nắm được phần nào của thông tư, nghị định.  Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đã ban hành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Tuy nhiên có một  số những vấn đề chúng ta bỡ ngỡ khi tại Khoản 4, Điều 4 của Nghị định có quy định Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị. Song bộ quy chuẩn vẫn chưa được ban hành nên đơn vị thoát nước gặp một số khó khăn nhất định trong việc quản lý vận hành các điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước.

Tìm hiểu các vấn đề xử lý nước thải và xả thải vào hệ thống đô thị phần 1
Những vấn đề thường gặp về cách tính chi phí nước xả thải khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải – xả thải đô thị

“Câu hỏi được đặt ra là :

Khi nào bộ sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật xả thải vào hệ thống thoát nước đô thị  để  các đơn vị có cơ sở áp dụng

Câu hỏi được trả lời bởi  “Cục Hạ tầng kỹ thuật” dành cho các bạn tham khảo – Công ty môi trường PERSO xin được trích dẫn lại để bạn đọc tiện theo dõi và tham khảo :

Về vấn đề ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị: Tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải giao cho Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì trách nhiệm này hiện nay thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mức thu phí xử lý nước thải của KCN khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải đô thị.

Đối với trường hợp nước thải từ hộ thoát nước là KCN xả vào hệ thống thoát nước thải đô thị chưa đạt quy chuẩn về xả thải thì đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì các KCN phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Những văn bản pháp quy về thông tu - nghị định được chính phủ ban hanfhtrong xử lý nước thải, khí thải , rác thải ..
Thông tư – nghị định về môi trường và xử lý nước thải tham khảo

Bạn đọc quan tâm về thu phí xử lý nước thải của khu công nghiệp có thể tải về một số những nghị định sau để tham khảo và làm căn cứ tính toán xác định  :

Trong trường hợp nước thải khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật thì việc tính giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Đối với các vấn đề về xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt , chăn nuôi … bạn có thể liên hệ với công ty môi trường PERSO. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, giải đáp và cung cấp cho bạn những tài liệu hữu ích liên quan.

NO COMMENTS

Leave a Reply